Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

สมัคร Supervisor #38 จิตอาสา กล้าทำดี จากพี่สู่น้อง

สมัคร Supervisor #38 จิตอาสา กล้าทำดี จากพี่สู่น้อง

👉👉👉กิจกรรมดีๆ ประจำปีมาแล้ววว 1 […]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังค […]
กำหนดไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๒ พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๒ พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]
แสดงความยินดีกับนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2561

แสดงความยินดีกับนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2561

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]
กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ CLIL TPACK CBL และ PBL

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ CLIL TPACK CBL และ PBL

กำหนัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียน […]