Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนวัฒนานคร  จ.สระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสอบเพื่อบรรจุแ […]
กิจกรรมพี่สอนน้อง เตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

กิจกรรมพี่สอนน้อง เตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิยายน 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

แสดงความยินดีกับนางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย

ตามที่ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท […]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ด้วยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนค […]