Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญร่วมตักบาตรทุกวันพุธ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ขอเชิญร่วมตักบาตรทุกวันพุธ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอเช […]
คณาจารย์ปรัชญาฯ ศึกษาดูงานที่ ม.ราชภัฏมหาสารคาม และ ม.มหาสารคาม

คณาจารย์ปรัชญาฯ ศึกษาดูงานที่ ม.ราชภัฏมหาสารคาม และ ม.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์โปรแกรมวิ […]
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา จัดวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา จัดวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาจัดวิพากษ์หลักสูตรพุท […]
ขอถวายมุทิตาจิตแด่ พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท อาจารย์พิเศษ มรภ.นครราชสีมาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอถวายมุทิตาจิตแด่ พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท อาจารย์พิเศษ มรภ.นครราชสีมาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

แต่งตั้ง’ผู้ช่วยศาสตราจารย์’…พระใบฎีก […]
กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2559

กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2559

กำหนดการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี […]