Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญร่วมออกค่ายวิถีชนคนอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560

ขอเชิญร่วมออกค่ายวิถีชนคนอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560

  ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่ […]
เชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏโคราช “มนุษยศาสตร์ฯ ตามรอยพ่อ ร.9” 17-18 มี.ค. 60

เชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏโคราช “มนุษยศาสตร์ฯ ตามรอยพ่อ ร.9” 17-18 มี.ค. 60

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]
กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ตามที่หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทีผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภ […]
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทย […]