Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๘ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๘ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๔ […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าหลักส […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านม […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรอง ตามโครงการ NRRU Open House ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรอง ตามโครงการ NRRU Open House ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครผู้ที่มีความจำนง […]