Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 2 กันยายน 2565

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 2 กันยายน 2565

กำหนดจัดสัมมนา ครั้งที่ 2  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชา […]
เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้ร […]
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพ […]
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าใ […]