Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เฉลยคำตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

เฉลยคำตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

เฉลยคำตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
เชิญเยี่ยมชมบูทของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา “สืบพุทธศาสตร์วชิราราช ราชา” เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 36 มร.นม.

เชิญเยี่ยมชมบูทของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา “สืบพุทธศาสตร์วชิราราช ราชา” เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 36 มร.นม.

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญเยี่ยมชมบูทงานวันวิชาการคณะมน […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระสาสนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เนื่องในวโรกาสที่ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระสาสนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เนื่องในวโรกาสที่ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพ […]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาส […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา เลขนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา เลขนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา เลขนอก ศิษย์เก่าสาขาวิชา […]