Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การบวชภิกษุณีในพระพุทธศาสนา” โดยนางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การบวชภิกษุณีในพระพุทธศาสนา” โดยนางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “วัยรุ่นกับพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดยนายสมพงษ์ แจ่มจำรัส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตำบลโปรางตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยการให้ความรู้  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “วัยรุ่นกับพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดยนายสมพงษ์ แจ่มจำรัส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตำบลโปรางตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยการให้ความรู้ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” โดยนางบังอร คมขุนทด ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” โดยนางบังอร คมขุนทด ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีละพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีละพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยองค์การนักศึกษาภาคปกติ ก […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๕๕ น. ของวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (ขึ้น ๖ […]