Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมวิถีชนฅนอีสาน […]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2565

การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยซึ่งเดิมนั้น […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยร […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยร […]
แสดงความยินดีกับ น.ส.นฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความยินดีกับ น.ส.นฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]