Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2562  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกล […]
แสดงความยินดีกับอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562

แสดงความยินดีกับอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบราง […]
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปี ๒๕๖๓

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปี ๒๕๖๓

เชิญชวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ […]
นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษย์ฯ ปี 62

นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษย์ฯ ปี 62

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เนื่องในพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เนื่องในพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาพุ […]