Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๒ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๒ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ป.ตรี รอบรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ป.ตรี รอบรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภา […]
แสดงความยินดีกับ นายปฏิธาน คณานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน CU-TEP ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แสดงความยินดีกับ นายปฏิธาน คณานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน CU-TEP ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิธาน คณานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที […]
กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาว […]