Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (แรม ๑๒ […]
เฉลยคำตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

เฉลยคำตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

ตามที่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริการวิชาการให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิต ภาค 3  ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริการวิชาการให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิต ภาค 3 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมา อาจาร […]
แสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เคยตะคุ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เคยตะคุ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุท […]