Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพม. ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา  ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพม. ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ (ครูทราย) ศิ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระอุดมธีรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)  เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระอุดมธีรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา […]
ดาวโหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาเมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2565

ดาวโหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาเมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2565

เชิญผู้เข้าร่วมเสวนาเข้าร่วมการเสวนาโครงการพัฒนาทักษะวิ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 30  มีนาคม 2565 (แรม 13 […]
โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564

โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 23  มีนาคม 2565 (แรม 6 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู […]