Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ภาคป […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เกษร ไชยมาลี มารดาของอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ณ บ้านนาจำปา ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เกษร ไชยมาลี มารดาของอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ณ บ้านนาจำปา ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพุ […]
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสอบสัมภ […]