Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต ณ จังหวัดจันทบุรี

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต ณ จังหวัดจันทบุรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน (ครูแนน) ศิษย์เก […]
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาหลักสูตรครุศาสตรบัณ […]
ม.ราชภัฏนครราชสีมาสนใจเปิดหลักสูตรสันติศึกษาโทและเอก กระตุ้นนิสิตลงพื้นที่ศึกษาโคกหนองนาโมเดล

ม.ราชภัฏนครราชสีมาสนใจเปิดหลักสูตรสันติศึกษาโทและเอก กระตุ้นนิสิตลงพื้นที่ศึกษาโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอ […]
กิจกรรมค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน 2565

กิจกรรมค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมวิถีชน […]