Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

คณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงา […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อบรมพัฒนาทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่อง การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสคร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อบรมพัฒนาทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่อง การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสคร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ทีผ่านมา คณาจารย […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมากองประกันคุณภาพการ […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้ร […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานป […]