Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, คณาจารย์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๒ […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม Open World Activities ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม Open World Activities ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (แรม ๙ ค […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]
ราชภัฏโคราชจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ราชภัฏโคราชจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร […]