Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.12  โดยสาขาวิชาได้เชิญ ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม” ในวันเสาร์ ที่ 8 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.12  โดยสาขาวิชาได้เชิญ ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม” ในวันเสาร์ ที่ 8 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.12  โดยสา […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตร […]
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563

ตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะมนุ […]
กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2563

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2563

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.11 โดยสาขาวิชานิมนต์ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา Wat Thai Washington, D.C., USAในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.11 โดยสาขาวิชานิมนต์ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา Wat Thai Washington, D.C., USAในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.11 โดยแขก […]