Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

เชิญร่วมงาน วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563   “ทักษะวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม”

เชิญร่วมงาน วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563   “ทักษะวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม”

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี […]
ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อเวลา 16.45 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์นครพนมด้วยความยินดียิ่ง

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์นครพนมด้วยความยินดียิ่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.13 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระฤกษ์ดี จรณสมฺปนฺโน (แก้วน้อย) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 3  จากวัดถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.13 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระฤกษ์ดี จรณสมฺปนฺโน (แก้วน้อย) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 3 จากวัดถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP13  โดยสาข […]
เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ส่งผ […]