Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง […]
ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าห […]
ประชุมร่วมระหว่าง อบต.หนองพลวง โรงเรียนในเขตตำบลหนองพลวง 4 โรง และสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เพื่อเตรียมจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองพลวง

ประชุมร่วมระหว่าง อบต.หนองพลวง โรงเรียนในเขตตำบลหนองพลวง 4 โรง และสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เพื่อเตรียมจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองพลวง

การประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง โรงเร […]