Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, คณาจารย์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

แสดงความยินดีกับนายธนากร ปาเส ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

แสดงความยินดีกับนายธนากร ปาเส ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

แสดงความยินดีกับนายธนากร ปาเส (ครูเนม) ศิษย์เก่าสาขาวิช […]
เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนของชมรมวิถีชนฅนอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนของชมรมวิถีชนฅนอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนของชมรมว […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศา […]
แสดงความยินดีกับนางสาวยุวลี หมั่นการ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความยินดีกับนางสาวยุวลี หมั่นการ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความยินดีกับนางสาวยุวลี หมั่นการ (ครูแอม) ศิษย์เก่า […]
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา พณฯท่านส […]