Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมในการบำเพ็ญกุศลศพ นายเดียง ประสิทธิ์นอก บิดาอาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมในการบำเพ็ญกุศลศพ นายเดียง ประสิทธิ์นอก บิดาอาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรคร […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  นักศึกษาหลักสูตร […]
เชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ส่งโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2562

เชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ส่งโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2562

เชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทย […]
กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รั […]
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประจำปี 2561

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาคณาจารย์หลักสูตรครุ […]