Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากำหนดจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ณ วัดอิสาน ระหว่าง 7 – 9 ธันวาคม 2561

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากำหนดจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ณ วัดอิสาน ระหว่าง 7 – 9 ธันวาคม 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒

ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  หลักสูตรครุ […]
ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ครั้งที่ 1/2561

ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา […]
ครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ […]