Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ผลงาน

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2558

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึก […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดสอบปลายภาคด้วยระบบ E-testing ในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2/2557

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดสอบปลายภาคด้วยระบบ E-testing ในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา  โปรแก […]
กำหนดสอบปลายภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิต รหัสวิชา 002001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดสอบปลายภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิต รหัสวิชา 002001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักคอมพิวเต […]
โครงการอบรมภาวนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา ปี 2 และ 3 ณ วัดคลองตาลอง

โครงการอบรมภาวนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา ปี 2 และ 3 ณ วัดคลองตาลอง

เมื่อวันที่ 11 – 15 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรม […]