Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

แสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น  เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

แสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 2 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 2 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) วันที่ 3 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร จีนกี้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร จีนกี้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับ […]
ม.ราชภัฏโคราช ประกาศ ลดค่าเทอม 50%  ภาคการเรียนที่ 1/2564

ม.ราชภัฏโคราช ประกาศ ลดค่าเทอม 50% ภาคการเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องลดค่าธรรมเนียมก […]