Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญร่วมโครงการออกค่ายอาสาของชมรมวิถีชนคนอีสาน  ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมโครงการออกค่ายอาสาของชมรมวิถีชนคนอีสาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการโครงการออกค่ายอาสาของชมรมวิถีชนคนอีสาน ประจำปีก […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา จัดประชุมทวนสอบผลสัม […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ในพิธีถวาย ‎พระพุทธศาสนสิกขมงคล‬ ประจำโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ 23 มี.ค. 59

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ในพิธีถวาย ‎พระพุทธศาสนสิกขมงคล‬ ประจำโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ 23 มี.ค. 59

ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาร่วมบริจาคป […]
ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]