Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันยพร กลางนอก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่คว้ารางวัลที่ 4 การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์  ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันยพร กลางนอก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่คว้ารางวัลที่ 4 การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  ที่ได้รับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ที่ได้รับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ประธานห […]
พิธีอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู  ประจำปี 2559

พิธีอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมวิ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่  8 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่ 8 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏน […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ปร […]