Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559 สนามสอบมหาวิทย […]
พุทธศาสน์สัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ในหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ปีระกา พ.ศ. 2560

พุทธศาสน์สัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ในหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ปีระกา พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณ […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ […]
กำหนดพิธีพระราชทานเพลิง พระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ดินวัดพายัพบ้านปูน-หนองพิมาน  19 – 22 ม.ค. 2560

กำหนดพิธีพระราชทานเพลิง พระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ดินวัดพายัพบ้านปูน-หนองพิมาน 19 – 22 ม.ค. 2560

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีพระราชทานเพลิง พระราชวิมลโม […]
หลักสูตร คบ. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2559

หลักสูตร คบ. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2559

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตร […]