Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.16 น. ของวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 (แรม 9 ค […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.6 วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.6 วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.6 โดย […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ ” งานทางโลกและงานทางธรรม ”  ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ ” งานทางโลกและงานทางธรรม ”  ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายว […]
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 24 ส.ค. 64 สาขาวิชาการบริหารการศ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 […]