Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

         ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส […]
คณาจารย์โปรแกรมปรัชญาฯ ร่วมพระพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดารณี พันธ์ดี ณ วัดสุทธจินดา

คณาจารย์โปรแกรมปรัชญาฯ ร่วมพระพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดารณี พันธ์ดี ณ วัดสุทธจินดา

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่า […]
คณาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดารณี พันธุ์ดี อดีตอาจารย์ประจำโปรแกรมฯ

คณาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดารณี พันธุ์ดี อดีตอาจารย์ประจำโปรแกรมฯ

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 ที […]
พิธีฉลองสมโภชพระพุทธศาสนสิกขมงคลและวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธศาสนสิกขมงคลและวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีฉลองสมโภชพระพุทธศาสนสิกขมงคลและวันสถาปนาสาขาวิชาพุท […]