Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเปิดสอนบาลีศึกษา เตรียมสอบบาลีสนามหลวง

ราชภัฏโคราชเปิดสอนบาลีศึกษา เตรียมสอบบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะมน […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดคำกลอนในหัวข้อ “แม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดคำกลอนในหัวข้อ “แม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันแม่ ปร […]
กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2560

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2560

กำหนดจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาช […]
โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ใส่ผ้าถุ่งนุ่งโสร่งสวดมนต์ทำวัตรเย็น ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ใส่ผ้าถุ่งนุ่งโสร่งสวดมนต์ทำวัตรเย็น ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มห […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 25560 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบร […]