Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 10 ชั้น 2 […]
แนะนำบุคลากรใหม่ของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

แนะนำบุคลากรใหม่ของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เปิดรับสมัครสอบแข่ง […]
วิชาพุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220445 ใช้การสอบด้วยระบบ E-tessting

วิชาพุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220445 ใช้การสอบด้วยระบบ E-tessting

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2558

 
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์ วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพ […]