Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560

พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่  3 – 5 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเร […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานการกุศล ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานการกุศล ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านม […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่๑๗ -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุตจ […]
กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเ […]