Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี 2560 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี 2560 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี 2560 สน […]
สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบ […]
หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาโคราชจัดโครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาโคราชจัดโครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน การศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล อาจารย์ประจำหล […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

ในวันนี้วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการสอบธรรมสนามหลวง ปร […]