Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการ การสอนพระพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฏฐิ

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการ การสอนพระพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฏฐิ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา  โปรแกรมวิชาปรัช […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 และ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 และ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่ […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 10 ชั้น 2 […]
แนะนำบุคลากรใหม่ของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

แนะนำบุคลากรใหม่ของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เปิดรับสมัครสอบแข่ง […]
วิชาพุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220445 ใช้การสอบด้วยระบบ E-tessting

วิชาพุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220445 ใช้การสอบด้วยระบบ E-tessting

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]