Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

พุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมว […]
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั […]
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย)

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอเช […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจ […]
กําหนดการ “พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”

กําหนดการ “พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”

กําหนดการ “พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีก […]