Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.3 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.3 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.3  ใน […]
แสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้ร […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.2 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.2 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.2 โดย […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกัน […]
เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๔ “ปรับการเรียนเปลี่ […]