Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิท […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๐  ณ อาคาร ๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๐ ณ อาคาร ๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๖ […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแส […]
เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสน์และพัฒนาสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสน์และพัฒนาสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสน์และพัฒนาสั […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพัดบาลีศึกษาและใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพัดบาลีศึกษาและใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชา […]