Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ท […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพ […]
ราชภัฏโคราชจัดพิธีน้อมรำลึกฯ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565

ราชภัฏโคราชจัดพิธีน้อมรำลึกฯ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทีผ่านมาราชภัฏโคราชจัดพิ […]