Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทอดเทียน […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุ […]
เชิญร่วมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่า […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตร […]