Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.อัจฉริยา วิริยาภิรมย์ “SPORT NIGHT วัยเกษียณ”

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.อัจฉริยา วิริยาภิรมย์ “SPORT NIGHT วัยเกษียณ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรค […]
กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ตามที่โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้รับผิดชอบในร […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559  ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]
ราชภัฏโคราช น้อมวันทาบูชาครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

ราชภัฏโคราช น้อมวันทาบูชาครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ม […]
ประกาศคณะมนุษย์ฯ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบ 60

ประกาศคณะมนุษย์ฯ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบ 60