Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ปร […]
เชิญร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙

เชิญร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ร่วมกับสำนักศิลปวัฒน […]
ต้อนรับราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่รั้วตะโกราย ในกิจกรรมทำบุญ บายศรีสู่ขวัญ และพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปี 2559

ต้อนรับราชพฤกษ์ช่อใหม่ สู่รั้วตะโกราย ในกิจกรรมทำบุญ บายศรีสู่ขวัญ และพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปี 2559

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ   […]
กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 10 กันยายน 2559

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 10 กันยายน 2559

กําหนดการ “พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีก […]
การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช

การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]