Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาครู  ประจำปี 2560

พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรคร […]
สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่๑ โคราช-พระนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๙ กันยายน ๒๕๖๐

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่๑ โคราช-พระนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๙ กันยายน ๒๕๖๐

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่๑ ของคณาจารย […]
นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา

นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรค […]
เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภา […]