Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

พิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ตามที่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ […]
พิธีฌาปนกิจศพ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ  เมรุวัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พิธีฌาปนกิจศพ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ เมรุวัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีพิธีฌาปนกิจศพ ผศ.เม […]
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คืนที่สอง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คืนที่สอง

ตามที่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ […]
ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ถึงแก่กรรมแล้ว

ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ถึงแก่กรรมแล้ว

ด้วย ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั […]
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ประจำปี 2561 “เทิดพระเกีย […]