Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้ม […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยโรงเรียนถนนมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.14  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  2 ร่วมในการสนทนา ในวันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.14  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  2 ร่วมในการสนทนา ในวันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.14  โดยสา […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]