Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์)  4 สถาบัน ครั้งที่ 2

ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีการปร […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 6,500 บาท

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 6,500 บาท

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์)  4 สถาบัน ครั้งที่ 1

ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีการปร […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.5 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.5 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.5  ใน […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.4 วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.4 วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.4 โดย […]