Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา สมัครออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา สมัครออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 16)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกัน […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสาย โนนจารย์ บิดาของอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสาย โนนจารย์ บิดาของอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพุ […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชกัฎ ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชกัฎ ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาคณาจารย์สาขาวิ […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]