Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่๑๗ -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุตจ […]
กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเ […]
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา […]
ประชุมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้อง ๑๐.๒๑ สำนั […]