Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับสมัครบุคคลเพื่อ […]
อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครร […]
ขอเชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา […]
เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง  “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”

เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูสอนพร […]
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 วันสอบธรรม […]