Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเ […]
แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา บ.ศ.4 ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา บ.ศ.4 ประจำปี 2563

แสดงความยินดีอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิช […]
เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ทั้งที […]
เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ […]