Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, คณาจารย์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (แรม ๙ ค […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]
แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) ประจำปี 2565

แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) ประจำปี 2565

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแส […]