Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, คณาจารย์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5979/2565 ลงวันที […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 13 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 13 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 (ขึ้น 9 […]
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา พณฯท่านส […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๒ […]