Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ศิษย์ปัจจุบัน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษ […]
คณาจารย์และนักศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 กันยายน 2565

คณาจารย์และนักศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 กันยายน 2565

ด้วยโรงเรียนบ้านมะค่างาม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวั […]