Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, คณาจารย์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5979/2565 ลงวันที […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 13 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 13 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 (ขึ้น 9 […]
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 18.15 น. ณ วัดสุทธจินดา […]
ประชุมคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

ประชุมคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น.  ที่ผ่าน […]