Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEIC ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEIC ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรค […]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี 2563

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธ […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.16  โดยสาขาวิชาได้เชิญนายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ครูโรงเรียนชุมชนหนองโดนและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  1 ร่วมสนทนาในวันเสาร์ ที่ 29 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.16  โดยสาขาวิชาได้เชิญนายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ครูโรงเรียนชุมชนหนองโดนและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  1 ร่วมสนทนาในวันเสาร์ ที่ 29 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.16  โดยสา […]