Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา บุญทัย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา บุญทัย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวสุนิสา บุญทัย (ครูกิ่ง) ศิษย์เก่า […]
แสดงความยินดีกับนางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับนางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ (ครูรุ่ง) ศิษย์ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย (ครูนิ่ม) ศิษ […]
กำหนดการค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 23 […]