Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

เชิญร่วมงาน วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 “มนุษยศาสตร์ก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ท้าทายยุคดิจิทัล”

เชิญร่วมงาน วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 “มนุษยศาสตร์ก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ท้าทายยุคดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ […]
เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2021 วันที่ 9 เมษายน 2564  ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist 2021 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ

เชิญร่วมกิจกรรม Goodbye Senior Buddhist  2021 เพื่อเป็น […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพุทธาภิเษก พระพุทธศาสนสิกขมงคล 1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา 13 มีนาคม 2564

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพุทธาภิเษก พระพุทธศาสนสิกขมงคล 1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา 13 มีนาคม 2564

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
เชิญร่วมกิจกรรมหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เชิญร่วมกิจกรรมหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เชิญร่วมกิจกรรมหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา ณ หอประชุมอนุสร […]