Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน, ผลงาน, ศิษย์เก่า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564

สาขาวิชาพุทธศานศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิ […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.7  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.7  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.7 โดย […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.3 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.3 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.3  ใน […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร จีนกี้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร จีนกี้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับ […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ […]