Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  […]
เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง  “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”

เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูสอนพร […]
4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา 4 สถาบ […]
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ  “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรัญญา ขาวพา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 […]