Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธสัมพันธ์ พระนคร-โคราช ครั้งที่ […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  นักศึกษาหลักสูตร […]
สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ […]
กู๊ดบายซีเนียร์ พุทธศาสนศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กู๊ดบายซีเนียร์ พุทธศาสนศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BYE NIOR มาจากคำว่า GOOD BYE เป็นงานประเพณีที่พี่ๆและน้ […]