Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน, คณาจารย์, ผลงาน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]
4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา 4 สถาบ […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร จีนกี้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวพัชร จีนกี้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับ […]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป.นม.7

แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป.นม.7

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที […]