Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่  ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอี […]
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ […]
ผศ.ดารณี พันธุ์ดี ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ) ถึงแก่กรรม

ผศ.ดารณี พันธุ์ดี ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ) ถึงแก่กรรม

ด้วย ผศ.ดารณี พันธุ์ดี ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์โปรแก […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]
ขอเชิญร่วมโครงการออกค่ายอาสาของชมรมวิถีชนคนอีสาน  ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมโครงการออกค่ายอาสาของชมรมวิถีชนคนอีสาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการโครงการออกค่ายอาสาของชมรมวิถีชนคนอีสาน ประจำปีก […]