Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

 ราชภัฏโคราช จัดกิจกรรม “91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ราชภัฏโคราช จัดกิจกรรม “91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ […]