Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดสอบปลายภาครายวิชาที่ใช้ข้อสอบ E-testing ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดสอบปลายภาครายวิชาที่ใช้ข้อสอบ E-testing ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมวิชาต่างๆ ในราชภัฏโคราช จ […]
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษ […]
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 255 […]
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

กำหนดการแข่งขันกีฬาสีพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทย […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาพ […]