Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มห […]
ราชภัฏโคราช กำหนดนำนักศึกษาใหม่ สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฏาคม 2560

ราชภัฏโคราช กำหนดนำนักศึกษาใหม่ สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฏาคม 2560

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ […]
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลั […]
เชิญร่วมโครงการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2560

เชิญร่วมโครงการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2560

    ด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการอบรม […]