Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสาน จัดโครงการ “ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสาน จัดโครงการ “ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562

กิจกรรม “ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน” ณ โร […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.3, และ บ.ศ. 1-2) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.3, และ บ.ศ. 1-2) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]
เชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้าน 19 กุมภาพันธ์ 2562

เชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้าน 19 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสำคัญทางพระพ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อกลม คูณแสน ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อกลม คูณแสน ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศ […]
เชิญร่วมงานครบรอบ ๗ ปี พุทธศาสนศึกษา สัตตมานุสรณ์ วันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เชิญร่วมงานครบรอบ ๗ ปี พุทธศาสนศึกษา สัตตมานุสรณ์ วันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปีของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็ […]