Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ทั้งที […]
เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ภาคป […]