Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูฯ 2562

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูฯ 2562

  การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เป็นกิจ […]
เชิญร่วมแสดงความยินดีกับพี่ว่าที่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติถ่ายภาพกับว่าบัณฑิต รุ่นที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญร่วมแสดงความยินดีกับพี่ว่าที่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติถ่ายภาพกับว่าบัณฑิต รุ่นที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญร่วมแส […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรคร […]
ผอ.บุญสุข อุ่นแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา กิจกรรมไหว้ครูของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

ผอ.บุญสุข อุ่นแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา กิจกรรมไหว้ครูของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ก […]
ราชบัณฑิตยสภา เชิญส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา

ราชบัณฑิตยสภา เชิญส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา

ด้วยกองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหน […]