Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ราชบัณฑิตยสภา เชิญส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา

ราชบัณฑิตยสภา เชิญส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา

ด้วยกองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหน […]
สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับทุนการศึกษางานวันเกิด “หลวงพ่อทอง” ครบรอบ 69 ปี  ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับทุนการศึกษางานวันเกิด “หลวงพ่อทอง” ครบรอบ 69 ปี ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วัดบ้านไร่ อำเภ […]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค ประจำปี 2561

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาส […]