Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 255 […]
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

กำหนดการแข่งขันกีฬาสีพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทย […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาพ […]
ประกาศโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เรื่อง กำหนดเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เรื่อง กำหนดเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการโครงการการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ประจำปี 2558

กำหนดการโครงการการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้กำหนดจัดโครงการอบ […]