Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ม.ราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15-21 ต.ค. 2559

ม.ราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15-21 ต.ค. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรม […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันยพร กลางนอก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่คว้ารางวัลที่ 4 การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์  ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันยพร กลางนอก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่คว้ารางวัลที่ 4 การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  ที่ได้รับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ที่ได้รับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ประธานห […]
พิธีอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู  ประจำปี 2559

พิธีอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมวิ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่  8 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่ 8 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏน […]