Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่๑ โคราช-พระนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๙ กันยายน ๒๕๖๐

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่๑ โคราช-พระนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๙ กันยายน ๒๕๖๐

เชิญร่วมกิจกรรมครูพระพุทธฯสัมพันธ์ ครั้งที่๑ ของคณาจารย […]
นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา

นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรค […]
เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภา […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ร่วมโครงการร่วมสัมมนาทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โกลด์เมาเทนรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมโครงการร่วมสัมมนาทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โกลด์เมาเทนรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มห […]
กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาส […]