Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญร่วมส่งกำลังใจให้ดาวเดือนพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2560

เชิญร่วมส่งกำลังใจให้ดาวเดือนพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานมอบชุดเครื่องเสียงให้กับหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานมอบชุดเครื่องเสียงให้กับหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมวิถีช […]
ราชภัฏโคราชเปิดสอนบาลีศึกษา เตรียมสอบบาลีสนามหลวง

ราชภัฏโคราชเปิดสอนบาลีศึกษา เตรียมสอบบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะมน […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดคำกลอนในหัวข้อ “แม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดคำกลอนในหัวข้อ “แม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันแม่ ปร […]
กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2560

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2560

กำหนดจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาช […]