Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ๓.๙๘

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ๓.๙๘

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงานวันไหว้ครูของ […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับท […]
พุทธศาสนสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พุทธศาสนสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  หลักสูตรครุศ […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาคณาจารย์หลักสูตรครุ […]
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พุทธศาสนศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พุทธศาสนศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม

ในงาน “พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ประจำปี 2560” […]