Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๔ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๔ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๔ ค […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม NRRU Open House ประจำปี 2562

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม NRRU Open House ประจำปี 2562

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ห […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๓  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ (แรม ๑๒ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๒  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ (แรม ๕ […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  69 ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรค […]