Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตและถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ ๗ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เชิญร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตและถ่ายภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ ๗ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญร่วมแส […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ (แรม ๑๑ […]
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนิน […]
ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนห […]
เชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

เชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]