Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3” ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3” ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   นักศึกษ […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี (PAT 7.6) เนื่องในงานวันวิชาการของคณะฯ ประจำปี 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี (PAT 7.6) เนื่องในงานวันวิชาการของคณะฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสต […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับโล่การจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับโล่การจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลัก […]