Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี๒๕๖๑ ระหว่าง  ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี๒๕๖๑ ระหว่าง ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีทำบุญในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชา ประจำปี๒๕๖๑ เมื่ […]
ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านและขอเชิญให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ขอร่วมแสด […]
ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ โรงเรียนดอนท้าววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ โรงเรียนดอนท้าววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าห […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.1-2) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.1-2) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2561

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2561

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีกา […]